Música Activa - de 3 a 6 anys

 • ADREÇAT A...

 Adreçat a infants de 3 a 6 anys, en grups reduïts de cada edat.  Aquesta etapa contempla despertar els sentits musicals i l’autoconeixement per a enriquir la manera de viure la música.

 • FORMAT DE LES CLASSES

 Les classes tenen una durada de 45 minuts setmanals per als grups de les edats 3, 4 i 5 anys. El grup de 6 anys fa una sessió de 60 minuts + 30 minuts de RODA INSTRUMENTAL. La roda instrumental contempla el coneixement i la pràctica de tots els instruments de l’escola durant 4 sessions: flauta, clarinet, saxo, viola, violí, violoncel, trompeta, trombó i piano.

 • OBJECTIUS:

    • MUSICALS/ARTÍSTIQUES:

     • Despertar el sentit auditiu, melòdic i rítmic.

     • Enriquir l’experiència musical proposant recursos creatius, artístics i divertits per a un treball profitós.

     • Experimentar i incentivar les habilitats artístiques de cada nen/a.

     • Treball de memòria a través de les cançons.

     • Promoure la creativitat.

     • Desenvolupar la capacitat d’improvisació i expressió espontània.

   • PERSONALS

    • Reconèixer el nostre cos i expressar-nos a través d’ell.

    • Treball de moviment corporal a través de les audicions.

    • Conèixer les pròpies emocions i reconèixer les dels altres.

    • Estimular la atenció en el treball.

    • Despertar l’interès i la motivació

    • Treballar en grup de manera respectuosa amb els altres.

  •  MOVIMENT CORPORAL I EXPRESSIÓ:
   • Desenvolupar la lateralitat.

   • Desenvolupar la motricitat gruixuda i fina.

   • Treballar la memòria corporal a través de la coreografia.

   • Conèixer i prendre consciència del mapa corporal de cadascú.

   • Comunicar-se a través del propi cos.

Realitzat per Laia Casas, Xènia Fuertes i Adur Ugalde. Novembre de 2015.